บุคคล : จุฑาธิป มณีพันธ์ คว้ารางวัลนักขี่ยอดเยี่ยมของเอเชียในการแข่งขันจักรยานทางไกลที่จีน News

บุคคล : จุฑาธิป มณีพันธ์ คว้ารางวัลนักขี่ยอดเยี่ยมของเอเชียในการแข่งขันจักรยานทางไกลที่จีน

จุฑาธิป มณีพันธ์ เข้าอันดับ ๒ ในสเตจสอง ระยะทาง ๑๒๖.๖ กม. ในการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ รายการ Tour of Chongming Island 2019 ในประเทศจีน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในสเตจแรก ระยะทาง ๑๐๒.๗ กม. เมื่อวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จุฑาธิป มณีพันธ์ เข้าอันดับที่ ๔ และได้รับรางวัลนักขี่ยอดเยี่ยมของเอเชีย

แสดงความคิดเห็น