อาหารไทย : แกงไทยต้านมะเร็ง News

อาหารไทย : แกงไทยต้านมะเร็ง

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยรายงานการวิจัยแกงไทยต้านมะเร็ง ซึ่งพบว่า แกงไทย ได้แก่ แกงเลียง แกงส้ม แกงป่า ซึ่งมีเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงอาหารกับพืชผักต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเซลส์มะเร็งได้ถึง ร้อยละ ๔๕

แสดงความคิดเห็น