สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

阳光,蓝天,微笑,黄袍……在泰国我们会感到格外随意与亲切,穿着大裤衩和拖鞋就能够在大街上游荡一整天。能生活在这样舒适与安逸的环境里真是一种大大的幸运。

9 สิ่งที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

九件小事告诉你,泰国是全世界最幸运的国家

ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก !!!

เหตุผลที่ประเทศไทย เป็นสยามเมืองยิ้ม มีดังต่อไปนี้

泰国是全世界最幸运的国家

微笑国度泰国给你的理由如下:

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก ไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และส่งออกไปทั่วโลก

1.泰国是世界的中心厨房,永远不用担心挨饿并且还能出口全世界。

2. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิ

2.泰国拥有丰富的资源,有森林,山区,海洋,金矿,可以谓之为地产富饶。

3. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง

3.泰国不处在地震区域内,地震带绕过了整个泰国,虽然世界上大多数国家位于严重地震带上。

4. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นานๆจะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมรและอ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย

4.泰国不位于飓风区,很久才会见到几次,因为飓风通常产生于南中国海,菲律宾一带,常在重创越南,老挝,高棉(柬埔寨)之后逐渐减弱,在进入泰国的时候就转变为了一般的大风。

5. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม

5.在东南亚各国中,泰国从不曾沦为西方国家的殖民地。

6. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

6.在第一次世界大战及第二次世界大战中,泰国都不是战败国。

7. คนทุกชนชาติ และทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิ เสรีภาพ มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

7.各国人民及各宗教信仰者在泰国都拥有世界上最大的权利与自由。

8. ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงมีโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆมากมาย เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

ทรงอุปถัมถ์พระศาสนา ภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี พระราชพิธี งานช่างหลวง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การอนุรักษ์ดินและน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

8.泰国拥有为泰国人民最勤政的国王,在其统治期间,有超过三千项计划项目,项目中他创办了多个慈善基金会,如:泰国皇家Rajaprajanugroh基金会,Phra dabos基金会以及Chaipattana Foundation 基金会等。

其赞助包括宗教,泰语言,文化,传统习俗,皇家仪式,皇室公职,教育,医疗,交通,水土保持,森林及海洋资源,新学说领域,经济等等方面。

9. พระพุทธศาสนา เจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ

9.佛教在世界中发展最为繁荣,因为在泰国有一位拥有信仰并且是佛教徒的国王。