สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก

สื่อจีนลงข่าว บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก 阳光,蓝天,微笑,黄袍……在泰国我们会感到格外随意与亲切,穿着大裤衩和拖鞋就能够在大街上游荡一整天。能生活在这样舒适与安逸的环境里真是一种大大的幸运。 9 สิ่งที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลก 九件小事告诉你,泰国是全世界最幸运的国家 ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก !!! เหตุผลที่ประเทศไทย เป็นสยามเมืองยิ้ม มีดังต่อไปนี้ 泰国是全世界最幸运的国家 微笑国度泰国给你的理由如下: 1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลก ไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และส่งออกไปทั่วโลก 1.泰国是世界的中心厨房,永远不用担心挨饿并且还能出口全世界。 2. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่าดินแดนสุวรรณภูมิ 2.泰国拥有丰富的资源,有森林,山区,海洋,金矿,可以谓之为地产富饶。 3. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง 3.泰国不处在地震区域内,地震带绕过了整个泰国,虽然世界上大多数国家位于严重地震带上。 4. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นานๆจะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมรและอ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย 4.泰国不位于飓风区,很久才会见到几次,因为飓风通常产生于南中国海,菲律宾一带,常在重创越南,老挝,高棉(柬埔寨)之后逐渐减弱,在进入泰国的时候就转变为了一般的大风。 5. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม 5.在东南亚各国中,泰国从不曾沦为西方国家的殖民地。 6. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 6.在第一次世界大战及第二次世界大战中,泰国都不是战败国。 7. คนทุกชนชาติ และทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิ […]